ww.boringby.com

R M

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.


Boring By & Omegn - igennem tiderne!B

Velkommen til  "Historisk Forening"

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

Milrid & Aage´s webside om Boring.    

 

Bemærk: Hjemmesiden boringby.com er til gennemgribende opdatering i øjeblikket!

Årsagen skyldes at One.com hjemmesidens WebCreator delvis manuelt skal overflyttes til WebEditor!

Der kan være billeder der ikke kan vises for tiden; men alt kommer til at fungere perfekt igen efter den 1.01.2018!

 

 

Opbyggelig lokalhistorie!  

Du kan være med til at skrive historien om Boring, Rask Mølle & omegn! 

 

 

 Aktive Links til nye opdateringer ses på page55.Nyheder.html!

17.06.2018

 

Hovedbyen Boring

Parti fra Boring.

Vi vil fortælle historien om den østjyske landsby Boring, der indtil år 1900 havde status som hovedby i området - sammen med de omkringliggende stednavne: Egeballe, Boringskov, Hanballe, Bandbjerg og Boring mark.

 

(Ifølge Skødeprotokollen for Hvirring sogn, Boring By har disse lokale områder stadig deres skøder

og matrikelnumre under Boring by). 

Boring bygade med skolen t.h. (foto ca. 1957).

 

 

 

Landsbyen Boring - havde i gl. dage en Forskole, og Boring St. Skole; købmandshandel og bageri, skomager, træskomand, bødker, tømrer og snedker m.m.; men landsbyens storhedstid forsvandt lige så stille efter jernbanen mellem Horsens og Tørring blev indviet i 1891.

P.d. t. blev den lille bebyggelse Navlhale, der blev kendt som Rask Mølle, nemlig udvalgt til stationsby, og det betød, at Rask Mølles befolkningstal voksede eksplosivt omkring år 1900.

 

Jernbanen fra Rask Mølle til Horsens og Tørring og Ejstrupholm blev nedlagt i 1962.

 

Landsbyen Boring var dog stadig, indtil 1960-65, byen hvor forsamlingshuset og kommuneskolen lå!

 

 

 
    

 

vCarsten Abild,

Otterup, udtaler:

 

 

 

 

40

svære år

 for landsbyerne!

 

 

 

 

 

Samfundsværdier!

Sidste indlæg:

5.09.2013

   

Nye tider, 2016 !

Der er løbet meget vand i Gudenåen siden årtusindeskiftet 2000!  

I Boring er  forsamlingshuset, de to skoler og købmandsforretningen forlængst lukkede, dette skete i årene fra 1960 til 1971.

Busforbindelser til Horsens og Vejle og Tørring bliver ikke nedlagt i denne omgang, men vi ved at besparelser vil ramme lokalområdet dybt! 

Sparekniven har ramt os, Vi er alle dybt berørt af krisen!

Nu bør "Holger Danske" stå op fra sin tornerosesøvn,

mener filosof, der har besøgt sagnkongen i kasematterne på Kronborg!

Manden havde fortalt den gl. konge alt, som truer den danske befolkning:  

- og lige med ét i kælderens dyb, han så et lysglimt uden lige,

kongen rejste sig resolut uden ord som pral.

Han havde lyttet: danskerne var bundet på hånd og mund, så at sige.

Kongen gav sin gæst et vidnesbyrd: "Søg den hellige gral!"

Vær ydmyg og vågen, du får kundskab og styrke, dag som nat.

Gå til din kirke, dér kender udvalgte den hemmelige skat! (hd).

Vil og kan landsbysamfundene overleve i fremtiden.

Vær med i en historisk debat! 

   
 

 

Links:

Detailkort

Boring st. Skole

Forsamlingshuset

Folkedans

Købmandshandel

Forskolen

Fotoatelier

Tørvegravning

Boring og Uldum Kær

Boring

Vandværk 

Rask Mølle

Rask Mølle

Borgerband 

Rask

Hovedgård

R. D. 

Ridder af Dannebrog 

 

 

Konfirmander

i Hvirring kirke

& Hornborg kirke

 - Honum -

Husflids-

selskab

Ejendomme &

personer fra

Skovby

Rask Mølle

Ølhandel

Hovedgaden 20.

Boringelever & 

Præliminæreksamen

fra Åle skole.

Hvirring
Nr. Snedevej 119
Nonum mark
Hvirring
Hvirring Østergård
Hvirring mark
     

Gårdenes placering

i Boring 1790

 Kalhave Købmænd.

Knudsen-familien.

Gårde i Kalhave

Møllersmindevej

Erhverv i Rask Mølle.

 page 69

 St. Croix

Fam. Niels Olesen 1918

 Kalhavevej 16

side 97

page 70

 St. Croix

May Christensen, f. Olesen.

 Kalhavevej 20

side 101

Bemærk. Nyt. danskeren Niels Olesen flyttede s. m. sin fam. fra St. Croix til Danmark i 1918.

 Tryk på Link:
side 60
"Hanballegaard"
Boring 51

Bisgaard &Therkelsenslægten
page55.Nyheder.html
forår 2015
side231
"Anebjerg", Boring 35,
 og Vester Ørum.

EFTERSLÆGTSTAVLE
page 57
Fætter og kusinefest
page 58
Bisgaardslægten 2012.
- page59
.
page66
Bisgaard 2015.
page67
Familiefest 2015.
page 68

 

page60
Bisgaardslægten
Brande
1959

page61
Bisgaardslægten
Vester Oerum
1929 - 1950 - 1955.

page56
page 62
Bisgaardslægten
v. Fredericia
1992 - 2009 - 2013

 page63
Bisgaardslægten
v. Fredericia

2009 - 2012 - 2015.

page64
Bisgaardslægten Grejs
1948 - 1963 - 1988.
page 65

 

Har du lyst til at læse om livet på Boringegnen

- i fortid, nutid og fremtid.

Tryk på nogle af de interne link

- til registre, fotoalbum og 105 Afsnit,

samt relaterede links til arkiver m.m.!

 Tryk på Adresseregister

Du kommer direkte til det ønskede AFSNIT!

Hvis du ønsker oversigt over opdateringer af billeder og tekster på de enkelte afsnit/sider:

Se "Nyheds-side 206"(ældste side - 2011)el. "2Nyheder Page3" (nyeste - 2012).

 

 

Mildred Pedersen, Boring.

Helt enestående fotosamling fra Boring og Rask Mølle.

Du har mulighed for at se helt unikke fotos 

fra Boring by og omegn:

 

Gårdmandskonen, Mildred Pedersen, Boring, (1894-1993), har systematisk samlet og opbevaret mange historiske fotobilleder fra Boring og Rask Mølle

i tiden fra 1880 -1960´erne.

 Disse billeder har hendes efterkommere velvilligt stillet til rådighed for os alle i Boringbogen og websiden om Boring. 

 

 

Mildred Madsen som ung (c. 1912)

Tak til Mildred Pedersen og hendes efterkommere!

 

 

Opbyggelig Lokalhistorie!

 

Til foreningens medlemmer og iøvrigt alle andre interesserede

 

HVIRRING SOGNS LOKALARKIVs

Lokalhistoriske udstilling

 

BUTIKS- OG NÆRINGSLIVET I RASK MØLLE GENNEM 100 ÅR

 

i Aulasalen på Rask Mølle skole

blev en velbesøgt succes med godt 100 besøgende hver dag i weekenden  

den 22. og 23.11.2014

 

Der var arrangeret billedmateriale med beskrivelser

af livet i Rask Mølle i årene fra 1890 - 2014.

 

Arr.: Hvirring Sogns Lokalhistoriske Forening.

 

"Dronning Margrethe I. Arkiv", vedr. Boring by og omegn og Rask Mølle,

er et arkivafsnit, med Boringbogen i 10 bind (løsbladesystem).

Boringbogen kan ses i Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn, i mødelokalerne på Rask Mølle skole,

den 1. og 3. torsdag i måneden fra kl. 19-21, samt 3. torsdag i måneden kl. 15-17.

 

Arkivet indeholder registrant lokalhistorie om Boring by og omegn, på ca. 1000 sider. 

Der findes fotos og effekter fra 1880´. Man kan se Rask Mølle, mens byen udviklede sig fra et lille udsted til en driftig stationsby i 1891.

 

 

Landsbyen Boring var tidligere hovedbyen i det østjyske område, den nu nedlagte Boring kirke var samlingspunktet, også når Dronning Margrethe I. besøgte "Boringholm" med sit følge fra 1388-1412.

 

Boringbogen på lokalarkivet i Rask Mølle, er lig med denne hjemmeside, der er skødeoplysninger, årstal og navne på 95 % af alle ejere af huse, gårde og ejendomme i Boring by og omegn, fra 1750-2010. Der er ligeledes mange søde og sjove beretninger om personligheder i Boring /og Rask Mølle, før og nu, alt sat op efter adresselisten i bogens og websidens 105 afsnit/matrikler.

 

Hjemmesiden er

opdat.: 4.09.2019

 

Se de nye opdateringer!

 

page55.Nyheder.html

 

page 3. (gl. nyheder).

 

Side 206. (old opdat.)

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 106 matrikler. Dette register 

indeholder Links til alle Afsnit!

 

Maxiregister 1 »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Maxiregister 2 »
Hvis din computer ikke kan vise siden 'Maxiregister 1'.

Kontakt os! Send mail-adr..  Skriv at du ønsker EN FIL med Maxiregister sendt i

mail, som vedhæftet fil!  

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden! Har du konstruktiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Sponsorer til hjemmesiden:

www.boringby.com :

 

"Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn" har gennem en årrække givet økonomisk støtte til denne hjemmeside.

 

"Hvirring Sogns Lokalhistoriske Forening"

har været sponsor  for one.com hjemmesiden www.boringby.com:

 

Tusind tak til alle sponsorer!

se side 217.

 

År 2011: - kr. 862.00.

År 2012:  - kr. 652,50

År 2013:  - kr. 652,50

År 2014:  - kr. 652,50

År: 2015: - kr. 652,50

År: 2016: - kr. 772,50

År 2017: - kr. 1890.00

År 2018: - kr. 1986.00

År 2019 - kr. 1.772,50

 

One.com Hjemmesiden: www.boringby.com. Tak for modtaget sponsorstøtte i oktober 2014, fra festudvalget for "Boring høstfester": 

4.100. - kr.

 

Tusind tak for bidrag /gave:

 500.- kr. maj 2017,

fra Lea & Børge Therkelsen, Kornelvej, Rask Mølle.

Børge Therkelsen er sønnesøn af gdr. Jens Therkelsen, & hustru Ane Marie, f. Jensen, (ejere af Boring Højgård, fra 1894 - 1933).

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Landsbysamfund »

Nyt indlæg: 2013: 

40 svære år for landsbyerne.

Skriv er indlæg!

Send en mail til: Om os! 

 

Priv. bidrag & legater »

Boring Fonden søger midler, små som store 

bidrag, til bevaring af 'Historiske Kulturminder,

fra Boring by og omegn', i fortid, nutid og fremtid. Bidragyderne vil blive 

nævnt på index-siden! Læs mere:

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Teknisk ops. af  Websiden »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbyggelig lokalhistorie! 

 

 

Bogen og hjemmesiden er udarbejdet af Milrid og Aage Søndergaard, Lupinvej 10, 8763 Rask Mølle. Tlf. 75678526.

(mailbox: milrid@mail.dk

 

 


 

Glædelige nyheder - på Lokalarkivet i Rask Mølle. 

 

 "Lokalhistorisk forening for Hvirring sogn"

 

har modtaget en forunderlig gave - i foråret 2012 - af Bodil Korshøj, Gl. Kirkevej i Herning,

Bodil er født i Boring, hun er dtr. af Edith & Gunnar Pedersen, gdr. på Gl. Vestergård, Boring 32. 

 

 Mildred Pedersens 15-20 scrapbøger fra årene 1940 - 2004; 

er en systematisk samling af avisudklip - af alle begivenheder - store og små - her fra sognet m.v.!

 

Besøg lokalhistorisk arkiv - i de sædvanlige åbningstider, i arkivets mødelokaler på Rask Mølle skole,

men bemærk, at lokalarkivet på Rask Mølle skole er ferielukket, samtidigt med børnenes skoleferier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidligere udstillinger kan nævnes: "Boring by og omegn - igennem tiderne", afholdt dec. 2010, & nov. 2011:

 

Tak til Bodil & Lars Korshøj, Gl. Kirkevej i Herning, der var behjælpelige med at scanne udstillingsplancer m. m.;

samt fremvise originale billeder & portrætter af egnens borgere - fra Peder Madsen, fotograf i Rask Mølle, 1895-1939!

 

 

Bodil Korshøj, der er født i Boring, vil igen fremvise sin farmor Mildred Pedersens scrapbøger med udklip fra Boring og Rask Mølle;

- man kan bl.a. se avisudklip med alle lokale nyheder, bryllups- og dødsannoncer m.m. fra f.eks. Horsens Folkeblad, fra 1940-2004.

 


Tak til Lokalarkivet for Hvirring sogn,
for deres sponsorater gennem 7 år
til hjemmesiden: www.boringby.com

"Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn"
Arkivet
har mødelokaler i kælderen på Rask Mølle Skole

 

Lokalhistorisk Arkiv

har åbent for besøgende på Rask Mølle skole

 den 1. og 3. torsdag i måneden, fra kl. 19-21,

desuden 3. torsdag i måneden fra kl. 15-17;

Bemærk: arkivet er lukket i alle skoleferier.

(se evt. åbningstider i dagbladene).

 


v. Formand Sonja E. Madsen
Skovbyvej 5, 8763 Rask Mølle.
mailbox:
SHskovby@Post.tele.dk

 

Der vil senere blive etableret links til Lokalarkivet!