www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Velkommen til  "Historisk Forening"

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

Du kan være med til at sætte navne på alle konfirmander fra Boring & Rask Mølle, Honum & Hvirring!     

 

Konfirmation i Hvirring kirke den 16. april 1939.

 

 

Præsteparret Ruth & konfirmandholdet fotograferet i Hvirring præstegård,1939. 

 

Årets konfirmander fotograferet s. m. pastor Ruth og frue, april 1939.

 

Dette konfirmationsbillede fra Hvirring, 1939, har vi fået overdraget af fhv. kulturchef ved Tørring-Uldum kommune, Henning Rasmussen, og hans hustru Else Rasmussen fra Uldum. Parret besøgte vores udstilling om "Boring og Rask Mølle igennem tiderne!" - i weekenden den 19-20. nov. 2011 på Rask Mølle skole. Udstillingen var arr. af "Lokalhistorisk forening for Hvirrings sogn".

På Boringbogens Arkivkontor, Lupinvej 10, og på Lokalarkivet i Rask Mølle fik vi rigtig mange gl. værdifulde billeder overdraget, materiale som vi kan arbejde aktivt med, indtil billederne med tekst og navne bliver sat ind i Boringbogen, som fysisk befinder sig på Lokalarkivet i Rask Mølle, samt en kopi bliver lagt ud på hjemmesiden: boringby.com!

 

Kildefoto: Else & Henning Rasmussen, Haurumvej, Uldum.

 

Konfirmanderne & præsteparret Ruth før konfirmationen den 16.04.1939.

Hjælp os med at sætte navne på alle konfirmander på billedet fra 1939. 

I øverste række fra venstre ses:

1.

2. Karen Olesen,

f. 17.05.1925 i Boring skov, 

dtr. af gmd. Ole Johan

Olesen, & hustru Ebba Karen

K. Plüg; Hansgård, Boring 49..

3.                                                  

4. Eva Johanne Thomsen,

f. 2.04.1925 i Rask Mølle; dtr. af

Kristian Thomsen & hustru Olga

Johanne Pedersen i Rask Mølle. 

5.

 

 

6.

7.

8.

9. Karen Marie Therkelsen,

f. 28.09.1925 i Hanballe, dtr.

af gmd. Karl Kr. Therkelsen &

hustru Nielsine Kathrine

Kristensen, Hanballegård,

Boring 51.

I 2. øverste række fra venstre ses:

1.                                                 2.

3. Villy Hansen,

f. 10.07.1925 i Boring sk.;

søn af gmd. Lars Kristian

Hansen, & hustru Alma

Margrethe Pedersen,

Humlegården, Boring 44.

4.                                           
5.

6.

 

 

7. 8.
9. 10. Pastor Ruths hustru.   

11. Pastor Ruth, sognepræst

v. Hvirring kirke.

 

 I 2. forreste række fra venstre ses:

1. Børge Elmann Rasmussen,

f. 10.04.1925 på Boring mark;

søn af murerm. Axel Rasmussen

& hustru Kathinka Andersen,

Møllersmindevej 1, Boring mark.

2. Inga Hansen,

f. 19.12.1924 i Rask;

dtr. af husm. Jørgen

 Peder Hansen, &

hustru Marie

Mortensen, Rask. 

3. Gerda Marie Andersen,

f. 10.04.1925 i Rask Mølle;

dtr. af gartner Anker Ejnar

Andersen, & hustru Bodil

Marie Jensen i Rask Mølle.

4. Karen Dorthea Sørensen,

f. 2.07.1925 i Boring; dtr. af

Niels  Tholstrup Sørensen,

& hustru Maren Jørgensen,

Anesminde, Boring 29.

5.

 

 

6. 7. Signe Damgaard Madsen,

f. 30.11.1924 i Hvirring sogn;

dtr. af Mads Kristian Madsen,

gmd. Hvirring mark, & hustru

Sidsel Marie Frandsen.

Signe Damgaard Madsen blev

sen. gift Andersen; bor nuv.

(2012) på adr.: Gyvelvej 23 B,

8763 Rask Mølle.

8.

I forreste række fra venstre ses:

1.

 

 

2. 3. 4.

5.

 

 

6. 7. 8.

 

Kildeoplysninger om navne: Aage Søndergaard / Hvirring sogn kirkebog: 1934-1943. 

 

 

Indexsiden opdateret

den 1.10.2012.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 105 matrikler. Dette register 

indeholder Links til alle Afsnit!

 

Maxiregister 1 »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Maxiregister 2 »
Hvis din computer ikke kan vise siden 'Maxiregister 1'.

Kontakt os! Send mail-adr..  Skriv at du ønsker EN FIL med Maxiregister sendt i

mail, som vedhæftet fil!  

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

Om os »

 

Sponsorer til websiden »

boringby.com 

fra 1.02.2011-1.02.2013:

Lokalhistorisk Forening

for Hvirring sogn. 

Bliv sponsor - dit navn bliver nævnt på hjemmesiden! 

 

 

Kontakt »

Landsbysamfund »

Priv. bidrag & legater »

Gæstebog »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

KonfirmanderHvirring1943»

Pastor Ruth & konfirmander.

Konfirmation 11.10.1942 og 28.03.1943 i Hvirring kirke.

Se Page 32 !

 

Hvirringkonfirmation1954

Pastor Ruth & konfirmander

i Hvirring kirke, 1954.

Se side 207 !

 

Hvirringkonfirmander1939

Pastor Ruth & konfirmander

i Hvirring kirke, 1939.

Se page 29 - denne side.

 

Hvirringkonfirmander1938

Pastor Grøn & konfirmander

i Hvirring kirke, 1938.

Se page 30 !

 

Boring18SkolenAfsnit30»

Hovedside: Boring skole.

Se Afsnit 30 !

 

StoreSkole1931Side213»

Boring St. skole 4.-5.-6.-7. klasse, s.m. 1. lærer Henrik Johs Henriksen.

Se side 213 !

 

StoreSkole1932Side159»

Boring St. skole 4.-5.-6.-7. kl., 1932. Lærer H. J. Henriksen.

Se side 159!

 

Boringskole.1956Page20»

Skolebillede m. navne 1956.

Se Page 20 !

 

Boringskole.1953Page22»

Skolens 6.-7. kl. elever 1953:

I. foto fra skolens legeplads. II. fra udflugt til København.

Se Page 22 !

 

Boringskole1936Page26»

Skolens 6.-7. kl. elever på udflugt til København 1936.

Se side 26 !

 

BoringskoleC1932Page27»

Skolens 6.-7. kl. elever s.m. 1. lærer Henrik Johs. Henriksen.

Se Page 27 !

 Uddrag af Hvirring sogns kirkebog: 1934 - 1943. 

Konfirmanderne før konfirmation i Hvirring kirke 16.04.1939 - Konfirmation v. pastor Ruth.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 1.

Børge Elmann Rasmussen, søn af murerm. Axel Rasmussen & hustru Kathinka Andersen.

Møllersmindevej 15, Boring mark.

Født d. 10.04.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 2.

Ove Møller Frandsen, søn af statshusmand Jens Peder Møller Frandsen & hustru Ane Marie Vilhelmine Hansen.

Rask.

Født d. 10.05.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 3.

Aksel Pedersen, søn af statshusmand Peter Arthur Henry Pedersen & hustru Johanne Kristine Jensen.

Rask.

Født d. 25.05.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 4.

Egon Jensen, søn af fodermester Peter Emanuel Jensen & hustru Helga Eline Rasmussen.

Honum mark.

Født d. 19.06.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 5.

 

Ernst Ellergaard, søn af fodermester Oluf Ellergaard & hustru Elna Ingeborg Jensen. I pleje hos cigarmager Lars Peter Jensen og hustru Kirstine Margrethe Sørensen, Flemming.

Flemming.

Født d. 25.06.1925 i

St. Johannes kirkesogn, Århus.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 6.

Villy Hansen, søn af gmd. Lars Kristian Hansen & hustru Alma Eleonora Pedersen.

Boring skov.

Født d. 10.07.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 7.

Jens Ole Nielsen, søn af fodermester Søren Andreas Martinus Nielsen & hustru Karen Sofie Marie, f. Nielsen.

Honum mark.

Født 19.07.1925 i Sdr. Vissing.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 8.

Arne Vilhelm Sørensen, søn af arbejdsmand Jørgen Sørensen & hustru Anna Marie Jensen.

Boring skov.

Født d. 25.09.1925 i Torrild.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Drenge. Kb. nr. 9.

Viggo Juhl Johansen, søn af husm. Juhl Johannsen& hustruKathrine Jensen.

Hvirring.

Født d. 4.08.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 1.

Ester Jørgensen Berg, dtr. af arbejdsmand Andreas Jørgensen Berg & hustru Marianne Eskildsen.

Rask mark.

Født d. 7.11.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 2.

Rigmor Pedersen, dtr. af landpostbud Laurs Peder Pedersen & hustru Agnes Nielsen.

Rask Mølle.

Født d. 23.11.1924 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 3.

Signe Damgaard Madsen, dtr. af gmd. Mads Kristian Madsen & hustru Sidsel Marie Frandsen.

Hvirring mark.

Født d. 30.11.1924 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 4.

Inga Hansen, dtr. af husmand Jørgen Peder Hansen & hustru Marie Mortensen.

Rask.

Født d. 19.12.1924 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 5.

Ulla Kirstine Laursen, dtr. af husmand Søren Laursen & hustru Ane Kirstine Marie Jensen.

Kadallund.

Født d. 25.02.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 6.

Else Marie Sørine Johanne Jørgensen, dtr. af medhjælper Ingeborg Marie Hansen. I pleje hos Enke Else Marie Mogensen, Rask skov.

Rask skov.

Født d. 27.02.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 7.

Gunhild Anine Sørensen, dtr. af arbejdsmand Jens Christian Sørensen

& hustru Mette Marie Jensen.

Honum mark.

Født d. 26.03.1925 i Nim sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 8.

Eva Johanne Thomsen, dtr. af arbejdsmand Kristian Thomsen & hustru Olga Johanne Pedersen.

Rask Mølle.

Født d. 2.04.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 9.

Helene Sommer, dtr. af gmd. Søren Pedersen Sommer & hustru Jensine Petrea Styrk.

Honum.

Født d. 3.04.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 10.

Kirstine Johansen, dtr. af statshusmand Jens Johansen & hustru Jensine Jensen.

Rask.

Født d. 3.04.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 11.

Gerda Marie Andersen, dtr. af gartner Anker Ejnar Andersen & hustru Bodil Marie Jensen.

Rask Mølle.

Født d. 10.04.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 12.

Karen Olesen, dtr. af gmd. Ole Johan Olesen & hustru Ebba Karen Karoline Plüg.

Boring skov.

Født d. 17.05.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 13.

Mary Reinhardt Rasmussen, dtr. af husmand Rasmus Emil Rasmussen & hustru Hansine Reinhardt.

Honum mark.

Født d. 25.06.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 14.

Karen Dorthea Sørensen; dtr. af gmd. Niels Tholstrup Sørensen & hustru Maren Jørgensen.

Boring 29.

Født d. 2.07.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 15.

Edel Winther Jakobsen, dtr. af gdm. Jens Jakobsen & hustru Anne Franciska Nielsen.

Hvirring mark.

Født d. 5.07.1925 i Hvirring sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 16.

Anne Margrethe Pedersen, dtr. af statshusmand Ingvard August Pedersen & hustru Nelly Jørgine Sørensen.

Rask.

Født d. 6.07.1925 i Træden sogn.

Søndag d. 16.april 1939.

konfirmationsregister

Piger. Kb. nr. 18.

Karen Marie Therkelsen, dtr. af gmd. Karl Kristian Therkelsen & hustru Nielsine Kathrine Kristensen, Hanballegaard.

Boring 51, Hanballegaard.

Født d. 28.09.1925 i Hvirring sogn.